Venäjä | Rahoitusala kukoistaa, tähdätään maltilliseen, tosin hidastuneeseen kasvuun | TASS


Palautuminen Venäjän palvelusektorilla viivästyy haastavasta epidemiasta johtuen

Samaan aikaan intensiiviset mittarit osoittavat talouden jatkavan kasvua kolmannella vuosineljänneksellä, tosi jonkin verran hitaammin

MOSKOVA, 22. lokakuuta 2021 (TASS) - Palautuminen Venäjän palvelusektorilla on hidasta johtuen hastaavasta epidemisestä tilanteesta, keskuspankki kertoi pressiraportissaan seuraten elimen kokousta, jossa käsiteltiin avainasemassa olevaa korkotasoa perjantaina.

"Nopea kasvu lainataloudessa, kertaluontoiset budjettimaksut, kasvavat arvopalkat, ja kotitalouksien taipumus säästää, kaikki ajaen korkeilla inflaatio-odotuksilla, tukevat laajentumista kuluttaja-aktiviteetissä, varsinkin ei-ravintomarkkinoilla. Kasvava kotimainen ja ulkoinen kysyntä ja korkeat korporaatioiden voitot jakoivat siijoitusaktiviteetin. Palautuminen palvelusektorilla on jonkin verran hidasta johtuen epidemisestä tilanteesta," säännöstelyelin sanoi.

Samaan aikaan, suurtaajuusindikaattorit veikkaavat talouden jatkaneen kasvuaan kolmannella vuosineljänneksellä, joskin jonkin verran hidastuen, keskuspankki huomautti. "Perustuen Venäjän keskuspankin arvioihin, tämä on paljolti liittyvää Venäjän talouden paluuseen tasapainoiselle tielle. Samaan aikaan, lukuisia sektoreita on lisääntyneen paineen alla johtuen tarjontapuolisistä rajoituksista. Pidättämisvaikutus liiketoiminnan toimintaan voi vahvistaa tiukentuneiden anti-pandemisten toimenpiteiden taustalla, pressiraportti kertoi.

TASS

https://tass.com/economy/1353009


Kommentit