PUTIN, TASS | Kaasua toimitettu "jopa kylmän sodan vaikeina vuosinakin" - no problem - Saksan vihreät vetoavat hallitukseen

Saksan energiaministeri Peter Altmaier sanoi perjantaina, että maan kaasuvarastot ovat 75% täynnä ja maa ei ole riippuvainen venäläisestä kaasusta. Saksan energiaministeriö on toistuvasti korostanut, ettei sillä ole tietoja siitä, ettei Moskova ole täyttänyt sopimusvelvoitteitaan.

Saksan vihreiden johtaja kehottaa hallitusta neuvottelemaan kaasutoimituksista Venäjän kanssa

17. lokakuuta, 23:21

Robert Habeckin mukaan vihreät uskovat, että Nord Stream 2 -hankkeelle ei voida myöntää lupaa operaatiolle EU: n kaasudirektiivin vuoksi

BERLIN, 17. lokakuuta /TASS /. Robert Habeck, Saksan Alliance 90/Vihreät -puolueen johtaja, on kehottanut Saksan hallitusta keskustelemaan Euroopan kaasumarkkinoiden tilanteesta Moskovan kanssa.

"Olemme riippuvaisia ​​Venäjästä ja se rajoittaa kaasutoimituksia", hän sanoi haastattelussa ARD -televisiokanavalle. "[Kaasun] varastot [Saksassa] eivät ole täynnä, mutta kysyntä on suuri. Saksan nykyisen hallituksen ei pidä tuhlata aikaa ja puhua Venäjän kanssa tilanteen muuttamiseksi."

Habeckin mukaan vihreät uskovat, että Nord Stream 2 -hankkeelle ei voida myöntää lupaa operaatiolle EU: n kaasudirektiivin vuoksi. "Näyttää siltä, ​​että Venäjä pelaa kanssamme eräänlaista pokeria. Mutta tämä on ulkopolitiikka, josta Saksan hallitus voi ainakin keskustella", hän sanoi.

Saksan mahdollinen tuleva liittokansleri Olaf Scholz sanoi sunnuntaina ZDF -televisiokanavalle antamassaan haastattelussa, että kaasuputken sertifiointi ja käyttöluvan myöntäminen ovat "täysin muodollisia prosesseja".

Saksan energiaministeri Peter Altmaier sanoi perjantaina, että maan kaasuvarastot ovat 75% täynnä ja maa ei ole riippuvainen venäläisestä kaasusta. Saksan energiaministeriö on toistuvasti korostanut, ettei sillä ole tietoja siitä, ettei Moskova ole täyttänyt sopimusvelvoitteitaan.

Venäjän puoli on toistuvasti korostanut, että Nord Stream 2 on täysin kaupallinen hanke, jota toteutetaan yhdessä eurooppalaisten kumppaneiden kanssa. Venäjän presidentti Vladimir Putin puhui Venäjän energiaviikon täysistunnossa 13. lokakuuta puhuessaan väitteitä siitä, että Venäjä käyttää energiakysymyksiä aseina poliittisesti motivoituna tyhjäkäynninä. "Myös kylmän sodan vaikeimpina aikoina Venäjä on aina täyttänyt sopimusvelkansa täysimääräisesti ja toimittanut kaasua Eurooppaan."

TASS


17 OCT, 23:21

Germany’s Greens leader calls on government to negotiate gas supplies with Russia
https://tass.com/world/1350615

According to Robert Habeck, The Greens believe that the Nord Stream 2 project cannot be granted a permit for the operation because of the EU Gas Directive

BERLIN, October 17. /TASS/. Robert Habeck, co-leader of the German party Alliance 90/The Greens, has called on the German government to discuss the situation on the European gas market with Moscow.

"We depend on Russia and it restricts gas supplies," he said in an interview with the ARD television channel. "[Gas] storage facilities [in Germany] are not full but the demand is high. The current German government must waste no time and speak with Russia to change this situation."

According to Habeck, The Greens believe that the Nord Stream 2 project cannot be granted a permit for the operation because of the EU Gas Directive. "It looks like Russia is playing a kind of poker with us. But this is a matter of foreign policy, which the German government can at least discuss," he said.

Germany’s possible future chancellor, Olaf Scholz said in an interview with the ZDF television channel on Sunday that the certification of the gas pipeline and the issuance of an operations permit are "absolutely formal processes."

German Energy Minister Peter Altmaier said on Friday, the country’s gas storage facilities are 75% full and the country is not dependent on Russian gas. The German energy ministry has repeatedly stressed that it has no data on Moscow’s failure to meet its contract liabilities.

The Russian side has repeatedly stressed that Nord Stream 2 is an entirely commercial project that is being implemented jointly with European partners. Speaking at the plenary session of the Russian Energy Week on October 13, Russian President Vladimir Putin slammed allegations that Russia uses energy issues as weapons as politically-motivated idle talk. "Even in the most difficult periods of the Cold War, Russia always implemented its contract liabilities in full and supplied gas to Europe.".


TASS


Kommentit