Keskuspankki Fed rahoittaa loputtomia sotia, massiivista korruptiota, poliisivaltiota, ja niin edelleen | SchiffGold.com


Thomas Jefferson vastaan keskuspankki Fed

13. kesäkuuta 2021 (Michael Maharrey)

Yhdysvaltain keskuspankki on moottori mikä ajaa yksiä suurimpia, voimakkaimpia hallituksia maailmanlaajuisesti historian lävitse.

Ilman Fediä olisi vaikeaa, jollei mahdotonta, valtiolle rahoittaa sen ulkomaan sotia, sen massiivisia, kestämättömiä sosiaaliohjelmia, loputtomasti kasvavaa poliisivaltiota, ja korporaatiotukiverkon mustekalaverkkoa. Varmaa on, ettei yksikään näistä jutuista muuten olisi olemassa tänään nykyhetkessä. Ilman Fediä liittovaltionhallitus olisi todella rajoitettu toimissaan.


Vaikkakin Fed on verrattain uusi Amerikan historian spektrissä, sen juuret ulottuvat tasavallan aikaisille vuosille ja ensimmäisen Yhdysvaltain, kongressin perustaman, keskuspankin aikoihin vuoden 1791 päivälle 25. helmikuuta.

Kansallispankin pääaivot olivat Alexander Hamilton. Hänen periaate ei ollut paljoa erilainen kuin niiden jotka tulivat myöhemmin mukaan Fedille. Hamiltonin mukaan keskuspankin oli tarpeen vakauttaa ja kohentaa maan luottotilannetta, sekä paremmin hallita Yhdysvaltain valtion finanssialaa.

Kansallisen pankin ksäitettä ei ollut ilman sen tekijöitä. Yksiä äänekkäimmistä vastustajista kyseiselle pankille oli Thomas Jefferson – joka väitti sen olevan perustuslain vastainen.

Keskustelussa oli paljolti kyse enemmistä asioista kuin pelkästään pankista. Se oli pohjiltaan kaava liittovaltion vallan kasvattamiseksi. Jefferson piti lupauksen ratifiointikeskusteluista – jossa viranaomaiset pysyisivät huolellisesti valutuksiensa rajoissa. Ottaen huomioon, että perustuslaki ei valtuuta kongressia perustamaan liiketoimia, varsinkaan kansallista pankkia, ja niin Jefferson väitti sen perustamisen olevan itse asiassa perustuslain vastainen teko.

Toisaalta Hamilton kääntyi ratifiontikeskustelujen aikana omaksumastaan kannasta ja perusteli projektin vedoten “implisiittisten voimien” oppiin. Hänen väitteensä ennakoivat, kuinka liittovaltion politiikat jokaisesta kuvitelamasta raidasta olisivat oikeutettuja eteenpäin. Epäilemättä Hamimltonin perustelut Yhdysvaltain ensimmäiselle keskuspankille tukevat perustan suurelle osalle liittovaltion ylikuormitusta.

Jefferson ja Hamilton kirjoittivat molemmat asiakirjat, joissa esitettiin tapauksensa pankin perustamiseksi. Jefferson kirjoitti ensin lausuntonsa kansallisen pankin perustuslaillisuudesta.

Hän perusteli väitteensä kymmenenteen tarkistukseen ja kirjoitti:

"Pidän perustuslain perustaa sellaisena kuin se on asetettu tällä perusteella:" Kaikki valtuudet, joita perustuslaki ei ole siirtänyt Yhdysvalloille eikä jotka valtio ole kieltänyt, on varattu valtioille tai kansalaisille. "[XII. muutos.] Yhden askeleen ylittäminen näin erityisesti kongressin toimivallan ympärille piirrettyjen rajojen yli tarkoittaa, että omistetaan rajaton valta-alue, jolla ei enää ole mitään määritelmää. "

Sitten hän sanoi ytimekkäästi johtopäätöksensä.

"Pankin perustamista ja tämän lakiesityksen mukaisia ​​valtuuksia ei mielestäni ole perustuslain nojalla siirretty Yhdysvaltoihin."

Jefferson jatkoi hahmotella pankin perustuslain kannattajien eri lausekkeita, joilla perustuslaillisesti perusteltiin ja selitettiin, miksi he eivät kyenneet kantamaan tuon vallan taakkaa.

Ensisijainen perustelu oli kauppaklauseke, mutta Jefferson väitti, että "pankin perustaminen ja kaupan sääntely ovat hyvin erilaisia ​​tekoja". Pankin perustaminen luo tosiasiallisesti kauppalaitoksen, ja kuten Jefferson huomautti, "sellaisen tuotteen valmistaminen, jota voidaan ostaa ja myydä, ei tarkoita sitä, että määrättäisiin osto- ja myyntisääntöjä".

Hän jatkoi, että jos pankin perustaminen on kauppavaltaa, se olisi mitätön, koska se vaikuttaisi myös yksittäisten valtioiden sisäiseen kauppaan.

"Koska perustuslaissa kongressille annettu valta ei ulotu valtion kaupan sisäiseen sääntelyyn (ts. Kansalaisten ja kansalaisten väliseen kauppaan), jotka jäävät yksinomaan oman lainsäätäjän hallintaan; mutta vain sen ulkoiseen kauppaan, toisin sanoen kauppaan toisen valtion, ulkomaiden tai intialaisten heimojen kanssa. "

Seuraavaksi Jefferson käsitteli yleistä hyvinvointilauseketta ja huomautti, että kongressi ei voi määrätä ja kerätä veroja mihinkään haluamaansa tarkoitukseen, "vain maksamaan velkoja tai huolehtia unionin hyvinvoinnista". Samoin kongressi ei voi tehdä mitään miellyttävää "yleisen hyvinvoinnin" edistämiseksi. Se voi edistää yleistä hyvinvointia vain asettamalla veroja ja toimimalla luetellun toimivaltansa rajoissa.

"Samalla tavoin heidän ei tarvitse tehdä mitään, mitä he haluavat yleisen hyvinvoinnin varmistamiseksi, vaan vain määrätä veroja tätä tarkoitusta varten. Jälkimmäisen lauseen tarkasteleminen ensimmäisenä tarkoituksen kuvaamattomana, mutta erillisen ja itsenäisen vallan antaminen mielivaltaisista toimista, jotka saattavat olla unionin hyväksi, tekisivät kaikki edelliset ja myöhemmät vallanlaskut täysin hyödytön. Se vähentäisi koko välineen yhdeksi lauseeksi, nimittäin kongressin perustamisesta, jolla olisi valta tehdä mitä tahansa Yhdysvaltojen hyväksi; ja koska he olisivat ainoat hyvän tai pahan tuomarit, olisi myös voima tehdä mitä tahansa pahaa, mistä he haluavat. Se on vakiintunut rakennussääntö, jossa lauseella on jompikumpi kahdesta merkityksestä, antaa sille se, joka antaa jonkin merkityksen instrumentin muille osille, eikä se, joka tekisi kaikki muut hyödyttömiksi. Tällaisen yleismaailmallisen voiman ei todellakaan ollut tarkoitus antaa heille. Sen tarkoituksena oli pilata heidät tiukasti lueteltujen valtuuksien puitteissa, ja sellaiset, joita ilman näitä valtuuksia ei tosiasiallisesti voitu toteuttaa. " [Kursivointi alkuperäisessä]

Jefferson ajoi pisteensä kotiin huomauttamalla erittäin epämiellyttävän tosiasian Hamiltonille - Philadelphian yleissopimus keskusteli ja hylkäsi vallan siirtämisen charter-yhtiöille.

Eräänä vuosikongressin viimeisenä päivänä James Madison ehdotti, että liittovaltion hallitukselle siirrettäisiin valtuudet "myöntää perustamisasiakirjoja, jos Yhdysvaltojen edut saattavat vaatia ja yksittäisen valtion lainsäädännöt saattavat olla epäpäteviä".

Rufus Massachusettsin kuningas vastusti erityisesti sillä perusteella, että "Se viittaa pankin perustamiseen, jota on kiistelty näissä kaupungeissa (New York ja Philadelphia). Hän varoitti myös, että "muualla se viitataan merkantiilimonopoleihin."

Virginialainen George Mason ehdotti voiman rajoittamista yritysten kartoittamiseen kanavien rakentamiseksi. "Hän pelkäsi kaikenlaisia ​​monopoleja, joiden hän ei uskonut olevan millään tavalla jo perustuslain mukainen, kuten herra Wilson luuli."

Viimeinkin valmistelukunta hylkäsi ehdotuksen kokonaan. Historioitsija Dave Benner kirjoitti: "Tämä herättää ylivoimaisen epäilyn siitä, että perustuslaki antoi kongressille mahdollisuuden muodostaa tällaisia ​​monopoleja. Asiakirjaan ei koskaan sisällytetty lueteltuja valtuuksia myöntää monopoleja ja yhtiöjärjestyksiä, eikä ratifiointikampanjan aikana yksikään perustuslain kannattajista maininnut tällaisen vallan olemassaoloa. "

Mutta Hamiltonin väitteet eivät perustuneet minkään delegoidun vallan olemassaoloon. Sen sijaan hän vetoaa kirjoittamattomien "implisiittisten voimien" olemassaoloon.

Vastauksena Jeffersonin vetoomukseen kymmenenteen muutokseen ja siihen, että liittohallitus voi käyttää vain delegoituja valtuuksia, Hamilton vahvisti sen ja sitten mitätöi sen rajoittavan voiman. Hän kirjoitti: "Tässä esitettyä pääehdotusta ei sen todellisessa merkityksessä tule kyseenalaistaa." Mutta hän jatkoi ja vaati: "Ei ole kiistetty, että implisiittisiä ja nimenomaisia ​​valtuuksia on olemassa ja että ensimmäiset siirretään yhtä tehokkaasti kuin jälkimmäiset."

Mutta kuka päättää näiden oletettujen valtuuksien laajuuden? Kuka määrittää heidän rajat? Itse asiassa Hamilton perustaa melkein rajoittamattoman valtasäiliön, johon julkishallinto voi uppoutua ryhtyäkseen sopiviksi katsomiinsa toimiin. Tämä oli 180 asteen käänteinen kanta, jonka hän otti ratifiointikeskustelujen aikana, kun hän vaati, että uusi hallitus käyttäisi vain rajoitettuja valtuuksia.

Hamilton perusti kansallisen pankin puolustamisen ensisijaisesti "tarpeelliseen ja oikeaan lausekkeeseen" ja mainitsi sen näiden "implisiittisten" valtuuksien lähteeksi. Vaikka Jefferson luotti hyvin kapeaan määritelmään "välttämätön ja asianmukainen", Hamilton käytti lauseita maidon implisiittisten voimien poistamiseksi perustuslaista.

Keskustelussa keskityttiin välttämättömän sanan merkitykseen. Jefferson suhtautui hyvin kapeaan näkemykseen väittäen, että hallitus voi toteuttaa kaikki luetellut valtuutensa ilman kansallista pankkia. "Siksi pankki ei ole välttämätön eikä siksi ole valtuutettu tällä lauseella."

"On vaadittu, että pankki antaa hyvät mahdollisuudet verovelvollisuuteen. Oletetaan, että tämä oli totta: perustuslaki kuitenkin sallii vain" tarvittavat "keinot, ei vain ne, jotka ovat vain" käteviä "luetellun toteuttamiseksi. voimia. Jos tälle lauseelle annetaan niin leveä rakentamisvapaus, että se antaa minkä tahansa ei-luetellun voiman, se menee kaikille, sillä ei ole sellaista, jota kekseliäisyys ei voisi kiduttaa mukavaksi joissakin tapauksissa, jollekin toiselle pitkä luettelo luetelluista valtuuksista. Se nielaisi kaikki delegoidut valtuudet ja vähentäisi kokonaisuuden yhdeksi vallaksi, kuten aiemmin havaittiin. Siksi perustuslaissa rajoitettiin heitä tarvittaviin keinoihin, toisin sanoen niihin keinoihin, joita ilman vallan antaminen olisi turhaa. "

Hamilton piti tätä näkemystä liian rajoittavana. Hän kirjoitti: "On varmaa, ettei termin kielioppi eikä kansanmielinen merkitys vaadi tätä rakennetta. Molempien mukaan välttämätön tarkoittaa usein vain tarpeellista, tarvittavaa, satunnaista, hyödyllistä tai suotuisaa. "

"On yleinen ilmaisutapa sanoa, että hallituksen tai henkilön on tehtävä tämä tai tuo asia, kun mitään muuta ei ole tarkoitettu tai ymmärretty kuin hallituksen tai henkilön edut edellyttävät tai tulevat olemaan tämän tai toisen asian tekeminen. … Sanan ymmärtäminen ulkoministerin tavoin tarkoittaa poikkeamista sen ilmeisestä ja yleisestä mielestä ja antaa sille rajoittava operaatio, idea, jota ei ole koskaan aiemmin viihdytetty. Se olisi antaa sille sama voima kuin jos sana ehdottomasti tai välttämättömästi olisi lisätty siihen. "

Jefferson osui ongelmaan Hamiltonin näkemyksellä päähän. Se avaa oven käytännössä rajoittamattomalle hallitusvallalle. Tämä on ristiriidassa James Madisonin vakuutuksen kanssa federalistissa nro 45, jonka mukaan "ehdotetun perustuslain liittovaltion hallitukselle delegoimia valtuuksia on vähän ja määritelty." [Painotus lisätty]

Hamiltonin "implisiittisen vallan" opin ja hänen tarpeellisen ja asianmukaisen lausekkeen löyhän lukemisensa mukaan liittohallitus ei voi tehdä kovin vähän. Loppujen lopuksi käytännössä kaikki voidaan määritellä hallitukselle tarpeelliseksi tai hyödylliseksi. Ratifiointikeskustelujen aikana perustuslain vastustajat olivat huolissaan siitä, että tarvittava ja oikea lauseke tulkitaan täsmälleen samalla tavalla kuin Hamilton luki sen. Tuolloin Hamilton vannoi, ettei heillä ollut mitään huolta. Federalistissa nro 33 hän kirjoitti: "Voidaan täysin vakuuttaa, että suunnitellun hallituksen perustuslaillinen toiminta olisi täsmälleen sama, jos nämä [tarpeelliset ja asianmukaiset lausekkeet ja ylivaltiolauseke] kokonaan poistettaisiin, ikään kuin ne olisivat toistetaan jokaisessa artikkelissa. He julistavat vain totuutta, joka olisi johtunut välttämättömistä ja väistämättömistä seurauksista jo liittovaltion hallituksen muodostamisen ja tiettyjen määriteltyjen valtuuksien antamisen vuoksi. " [Painotus lisätty]

Hamilton kääntyi "määritellyistä voimista" vuonna 1788 "implisiittisiin voimiin" vain kolme vuotta myöhemmin.

Pyrkiessään pankkiin Hamilton vetoaa myös hallitukselle erittäin suotuisaan rakennussääntöön. Hän kirjoitti: "Tämä tarpeellisen sanan rajoittava tulkinta on myös ristiriidassa tämän rakentavan maksimin kanssa, nimittäin se, että hallituksen perustuslain sisältämät valtuudet, erityisesti ne, jotka koskevat maan asioiden yleistä hallintaa, sen taloutta, kauppaa, puolustusta jne. pitäisi tulkita vapaasti yleisen edun edistämiseksi. "

Se ei ollut tuolloin "rakentamisen järkevää maksimi".

George Tucker oli vaikutusvaltainen asianajaja ja juristi, ja hän kirjoitti ensimmäisen järjestelmällisen kommentin perustuslaista. Näkymä Yhdysvaltain perustuslaista julkaistiin vuonna 1803, ja se toimi tärkeänä lakikirjana, joka kertoi tuomareiden, asianajajien ja poliitikkojen mielipiteistä seuraavien 50 vuoden ajan. Hän selitti, että meidän tulisi aina tulkita liittovaltion valtaa mahdollisimman rajoitetussa mielessä.

"Liittovaltion hallitukselle siirretyillä valtuuksilla on kaikissa tapauksissa oltava kaikkein tiukin rakenne, joka instrumentilla tulee olemaan, kun valtion tai kansan oikeudet joko yhdessä tai erikseen voidaan kyseenalaistaa."

Tämä on täsmälleen päinvastainen Hamiltonin maksimille. Kuten "kevyt hevonen" Harry Lee totesi Virginian ratifioivan vuosikongressin aikana: "Kun herää kysymys minkä tahansa kongressin käyttämän tai ottaman vallan laillisuudesta, se on selvästi hallitun puolella. Onko se lueteltu perustuslaissa? Jos on, se on laillista ja oikeudenmukaista. Muuten se on mielivaltainen ja perustuslain vastainen. "

Kun poliittinen valta asuu ihmisissä, oletusasennon tulisi aina olla mahdollisimman rajoitetun hallituksen vallan ottaminen - ei liberaalin lukemisen, kuten Hamilton vaati.

Myöhemmin elämässään Jefferson toi samanlaisen asian kirjeeseen William Johnsonille.

"Pysykäämme jokaisessa rakennuskysymyksessä takaisin perustuslain hyväksymisajankohtaan, muistelemme keskusteluissa ilmennyttä henkeä ja sen sijaan, että kokeilisimme, mikä merkitys voidaan puristaa tekstistä tai ajatella sitä vastaan, noudata todennäköinen, jossa se on ohitettu. "

Ei ollut mitään todennäköistä rakentamista, joka sallisi kansallisen pankin kartoittamisen.

Lukemalla Hamiltonin pankille osoittamat perustelut käy selväksi, että hän yritti "puristaa" merkityksen - ja vallan - pois perustuslaista. Perustuslain kannattajien ratifioinnin aikana lupaamien rajoitettujen julkishallintojen, mukaan lukien Alexander Hamilton, luvassa ei olisi ollut kansallista pankkia.

Hamiltonin perustuslain kiertäminen uusien voimien purkamiseksi luo pohjan suurelle osavaltioiden seuraamiselle. Se oli "perusta" "elävän hengityksen" perustuslaille, jonka alla elämme tänään.

SchiffGold.com


Kommentit