Peter Schiff | USA:n inflaatio ajaa JUHLAT nyt karille


27. toukokuuta 2021 (Peter Schiff) - On monelle sijoitajalle ajankohtaista miten meidän COVID-19 -koronaviruspandemian jälkeiset ongelmat saattavat olla vaikeammin ratkaistavia kuin mitä itse asiassa Washington kertoo.


Viimeisin merkki ongelmien tulemisesta on pikainen ja äskettäinen inflaation saapuminen. 12. toukokuuta tuli ilmi miten kuluttajahintaindeksi (CPI) oli kasvanut 4,2 prosenttiyksikköä vuositasolla, joka on sille nopein kasvu aina vuodesta 2008.

Jotkut yrittivät vähätellä huolta esittämällä hintojen kasvun aiheutuneen "pohjaefektistä" nykyhintojen vertailusta keinotekoisella "Covid:in sulkutilan" hinnoilla maaliskuussa ja huhtikuussa viime vuodelta. Mutta tämä ei ota huomioon enemmän huolestuttavaa trendiä lyhyenaikavälin hintakehityksestä, ja kiihtymisestä.

Yhdysvaltalisen tilastokeskuksen Bureu of Labor Statisticsin mukaan joka kuukautena tänä vuonna kuukaudesta toiseen muutokset hinnoista ovat olleet suurempia peräkkäin.

Huhtikuussa hinnat hyppäsivät 8 prosenttiä maalikuussa, verrattuna odotettuun kahden prosenttiyksikön nousuun. Selvästi, jos tämä trendi jatkuu, tai jopa epäonnistuu dramaattisesti kääntää suuntaansa, saatamme katsoa inflaatiota 5 - 6 prosenttiyksikön tasolla kuluvalla kalenterivuodelle. Se loisi ison ongelman.

Huolimatta Yhdysvaltain keskuspankin Fedin virkailijoiden uusista vakuutteluista miten inflaatio on heidän mielestä "siirtymäkaudellinen," on monet sijoittajista päättäneet vaativansa tiukempaa rahoituspoitiikkaa keskuspankilta ennen kuin oltiin ajateltu. Tämä olisi järkevää mikäli Fed
välittäisi mistään inflaation hillitsemistä, tai tärkeämmin, vallasta tehdä mitään sen pysäyttämiseksi. Totuudenmukaisesti, olemme matkaamassa kohti niitä vesiä joilla on vähän mahdollisuuksia hidastaa tai muuttaa kurssia, ja samalla olemme täysin niiden aaltojen armossa, joita olemme käytäneet sukupolven luomiseen.

Aina sitten keskuspankin aktivismin aikauden alun vuonna 2008, kun vuosineljänsien stimulushelpotusohjelmat luotiin finanssikriisin aikana, oli Yhdysvaltain talous pitkälti ohittanut kasvun kuluttajahinnoissa, joka tyypillisesti johtuisi rahoituksellisesti stimuluksesta. Minun uskoni on, että biljoonien uusien dollareiden piikittämisestä kiertoon olisi pitänyt tapahtua syvän laman aikana. Mutta mitä tärkeämpää, niin rahat jotka Fed samaan aikaan virtasi enemmän suorasuuntaisesti arvopapereihin kuin kuluttajahyödykkeisiin.

Korkojen alentaminen, joka on kevennyspolitiikan mekanismi, ja stimuloi taloutta finanssijärjestelmän kautta. Alhaiset korot, rohkaisevat ottamaan lisää velkaa ja aiheuttavat arvopapereiden arvonnousun, kuten varsinkin osakkeiden, bondien, ja asuntojen. Tämä selittää miksi keventämisen aikakausi oli hyvä niille ihmisille jotka omistivat noita kyseisiä arvopapereita (rikkaat). Pääoman hinnan laskeminen myös auttoi liikeyrityksiä pitämään kuluttajahinnat kunnossa inflaation suhteen. Mitä tärkeämpää on huomata, on miten vahvistuva dollari vuosina 2011-2020 auttoi pitämään tuontihinnat matalina ja auttoi ylläpitämään kauppavajeita. Tämä salli meille pystyä "viemään" meidän inflaatio kauppakavereille samala kun dolareita tulostettiin Fedin toimesta nopeasti, samalla saatiin todelliset hyödykkeet. Kuitenkin, monet dollareista joita meidän kauppakaverit ansaitsevat olivat kierrätetty meidän finanssimarkkinoilla - mainitaankoon muun muassa suurpääoma teknologiaosakkeet, lisäten polttoainetta kasvavalle arvopaperikuplalle. Kaiken kaikkiaan paljon kuluneesta vuosikymmenestä, valtavirran taloustieteilijöistä väittivät stimulusta tarvittavan muuntaaksemme rahoituspoliittisen stimuluksen valtion finanssistimulukseksi. Nyt kun aijäämäistä kulutusta rahoitetaan rahan määrän laajentamisella, ovat nämä kaksi hyvin vähän samaa maata. Mutta kumpienkin vaikutus talouteen on erilainen.

Covid-19:n jälkitilan stimulus toimii hyvin erilaisella tasolla. Vaikkakin Fed on tällä hetkellä hyökkäämässä kevennysohjelmallaan joka on noin 50 prosenttiä suuurempi kuin se oli vuosikymmen sitten huipuissa (nykyään 120 miljardia kuukaudessa bondiostoja verrattuna menneeseen 85 miljardiin silloin), todellinen suurin osa Fed: n ponnisteluista merkitsee nyt hallituksen massiivisen suoran elvytysohjelman merkitsemistä, joka on yli 4 biljoonaa dollaria suoria maksuja yrityksille ja yksityishenkilöille maaliskuusta 2020 lähtien. CBO: n mukaan vuonna 2021 yli 40% 5,8 dollarista biljoona, jonka liittohallitus odottaa käyttävänsä, rahoitetaan pikemminkin velan liikkeeseenlaskulla kuin verolla. Suurin osa velasta rahoitetaan Fed-rahan luomisella. (Nämä luvut eivät sisällä 2 biljoonan dollarin maksamattomia infrastruktuurimenoja, jotka toimivat parhaillaan kongressin kautta.)

Tämä kuluttajille, yrityksille ja hallituksille maksettavien suorien maksujen kannustin johtaa menoihin, jotka lisäävät kysyntää tuotteille ja palveluille. Ongelmana on, että tämä kysyntä esiintyy aikana, jolloin tavaroiden ja palvelujen tarjontaa hillitään keinotekoisesti. Hallitus on luonut olosuhteet, joissa miljoonat matalapalkkaiset työntekijät tekevät järkevän valinnan jäädä kotiin erilaisilla korotetuilla työttömyysetuuksilla, lastenhoidon verohyvityksillä, suorilla kannustimilla ja lisääntyneillä sosiaalietuuksilla. Bank of America: n viimeaikaisten laskelmien mukaan työntekijät, jotka ansaitsivat 32 000 dollaria vuodessa ennen pandemiaa, voisivat saada enemmän rahaa työttömyydestä kuin todellisesta työstä.

Näissä paineissa ei pitäisi olla yllätys, että huhtikuun työpaikkaraportti osoitti vain 266 000 uutta työpaikkaa, kun odotettiin melkein miljoona. Työnantajat halusivat palkata, mutta paljon vähemmän ihmisiä oli halukas työskentelemään. Tämä selittää, miksi työvoima on edelleen kahdeksan miljoonaa työpaikkaa pienempi kuin ennen pandemiaa, vaikka talous onkin suurelta osin avautunut.

Joten olemme tilanteessa, jossa hallitus lisää samanaikaisesti kysyntää ja vähentää tarjontaa. Tämä on klassinen resepti kuluttajahintojen korotuksiin, ja se näkyy voimassa. Huono uutinen on, että mikään horisontissa ei viittaa siihen, että hallituksen politiikka muuttuisi kriisin ratkaisemiseksi. Historia osoittaa, että kun kuluttajahintojen nousu tarttuu, sykli muuttuu hyvin hitaasti ja sitä on vaikea rikkoa. Viime katastrofaalisen inflaation aikakaudella saamamme kokemus on tuskallinen esimerkki.

Keskimääräinen kuluttajahintaindeksi nousi vuosina 1960-1965 vain 1,3%. Mutta vuonna 1966 Vietnamin sodan ja LBJ: n suuren yhteiskunnan aiheuttaman alijäämämenojen suuren nousun vuoksi kuluttajahintaindeksi nousi 2,9 prosenttiin. Se ei laskenut jälleen alle 2 prosentin kalenterivuoden ajaksi vuoteen 1986 asti, joka oli 20 vuoden jakso. Tuona aikana kuluttajahintaindeksi (huolimatta jatkuvista metodologisista mukautuksista, joilla pyrittiin minimoimaan tulokset) oli keskimäärin 6,4%. Tämä tarkoitti sitä, että vuoteen 1987 mennessä hinnat olivat nousseet yli 3,5-kertaiseksi vuoden 1965 perustasosta, minkä seurauksena dollari menetti 73% arvostaan ​​tuona aikana.

Mutta on tärkeää arvostaa ylimääräisiä ponnisteluja syklin rikkomiseksi. Kriisin aikana, joka kesti vuosina 1973-1982 ja alkoi sen jälkeen, kun presidentti Nixon lopetti Yhdysvaltain dollarin vaihdettavuuden kullaksi vuonna 1971, kuluttajahintaindeksi oli keskimäärin 9,0%. Se huipentui huikeaan 13,5 prosenttiin vuonna 1980. Suuntauksen kääntämiseen tarvitaan kaksi asiaa.

Ilmeisin tekijä oli Fedin halukkuus nostaa korkoja selvästi inflaatiotasoa korkeammaksi. Erittäin korkeat hinnat hidastivat rahan nopeutta, estivät lainanottoa ja kulutusta, kannustivat säästöihin ja palauttivat luottamuksen dollariin. Vaikean lääkkeen toimitti Fedin puheenjohtaja Paul Volcker, joka jätti huomiotta ekonomistien mielenosoituksen ja nosti Fed-rahastojen koron hämmästyttävään 20 prosenttiin vuonna 1981. Ja toisin kuin edelliset Fedin puheenjohtajat, Volker ei luopunut korkeista verokannoista heti, kun CPI upotettu. Hän piti heidät korkealla, kunnes tiesi työn olevan valmis. Vuosien 1980-1982 taantuma oli tuolloin pahimman taantuman jälkeen suuren laman jälkeen politiikan hinta. Mutta loppujen lopuksi se maksoi.

Toinen tekijä inflaation taaksepäin murtamisessa oli markkinoita suosiva, alhaisemmat tuloverokannat ja Reaganin hallinnon sääntelyn vastainen politiikka. Seuraavan 40 vuoden vapaakaupan puomi auttoi myös pitämään hintojen nousun kurissa, hyödyntämällä Yhdysvaltain taloutta kehittyvien markkinoiden hinnanalennustehokkuuteen.

Mutta kun aloitamme Amerikan tanssin uusimman luvun inflaation kanssa, voiko kukaan odottaa 40 vuotta sitten vaadittujen vakavien raha- ja finanssireaktioiden käyttämistä tai jopa harkitsemista uudelleen?

Vuonna 1980, kun Volker siirtyi rohkeasti hillitsemään inflaatiota, Yhdysvaltain liittovaltion velka prosenttiosuutena BKT: stä oli 31%, mikä on sukupolvien alin. Joulukuusta 2020 lähtien nämä tasot ovat yli nelinkertaiset 129 prosentin tasoon. Vielä tärkeämpää on, että vuonna 1980 valtionvelan keskimääräinen maturiteetti oli lähes kolmekymmentä vuotta. Nykyinen keskimääräinen maturiteetti on hieman yli viisi vuotta.

Tämä tarkoittaa sitä, että korkeammat korot eivät vaikuta pelkästään uusiin alijäämiin, vaan koko kertynyt valtionvelka matalapitoisen velan erääntyessä ja se on jälleenrahoitettava paljon korkeammalla korolla. Vaikka kongressin budjettitoimisto ennustaa nyt, että velka suhteessa BKT: hen osuu 195 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä, odotan, että taso osuu paljon nopeammin. Vastaavasti yritysten ja henkilökohtaisten velkojen taso vuonna 1980 oli murto-osa nykyisestä. Tämä tarkoittaa, että korkojen nostamisen kustannukset ovat nyt paljon korkeammat kuin vuonna 1980.

Korkeammat korot vaikuttavat myös vakavasti osakemarkkinoihin. Viimeisen vuosikymmenen aikana olemme nähneet yhä uudelleen, kuinka herkkiä osakekurssit voivat olla korkeammille koroille, jotka nostavat pääomakustannuksia ja leikkaavat osakkeiden takaisinostoja ja osinkoja. Mutta yleiseen talouteen verrattuna osakemarkkinat ovat nyt huomattavasti suuremmat kuin vuonna 1980. Toukokuussa 2021 Wilshire 5000: n, Yhdysvaltojen laajimman osakeindeksin, markkina-arvo oli 227% Yhdysvaltain BKT: sta. Vuonna 1980 taso oli vain noin 40%. Tämä tarkoittaa, että osakkeiden karhumarkkinat iskeytyisivät laajempaan talouteen paljon voimakkaammin kuin 1980-luvun alussa.

Kiinteistömarkkinat todennäköisesti kärsivät vielä voimakkaammin kuin osakkeet, joissa asuntoja ostetaan kuukausimaksujen, ei hinnan perusteella. Nämä maksut johtuvat suurelta osin ennätyksellisen matalista asuntolainakoroista. Tämän seurauksena asuntojen hinnat ovat nyt ennätyskorkealla. Asuntolainojen korkojen nousu aiheuttaisi asuntojen hintojen laskun ja asettaisi oletustasot, jotka saattavat muistuttaa vuosia 2007 ja 2008. Tämä aiheuttaa tappioita valtion takaamille asuntolainanantajille, mikä vaatii pelastamista, jos Fed painaa enemmän rahaa.

Mutta oletetaan, että Fed oli todella halukas puremaan luotia ja astumaan ulos inflaation edessä kustannuksista riippumatta. Voisiko se toimittaa? Muista, että edellisen kerran, kun Fed ryhtyi tiukentamaan politiikkaansa, sen ponnistelut olivat kooltaan vähäisiä ja tempoiltaan hyisiä. Suoritettuaan määrällisen keventämisohjelmansa täydellä kaasulla yli viiden vuoden ajan Fed alkoi lopulta "kaventaa" omaisuuserien osto-ohjelmaa joulukuussa 2013. Siitä lähtien ohjelman viemiseen kesti melkein viisi vuotta ja nostokerrat nollasta 2 prosenttiin. (Lokakuussa 2018 saavutetut 2 prosentin korot johtivat varastojen joulukuun suurimpaan laskuun suuren laman jälkeen.) Jos inflaatio pysyisi nyt 6 prosentissa, niin hitaat ja rennot liikkeet eivät riittäisi tekemään kolhua. Uskooko kukaan todella, että Fed voisi peruuttaa 120 miljardin dollarin kuukausittaisen QE-ohjelmansa ja nostaa korot jopa 2 prosenttiin vuoden tai kahden sisällä? Epätodennäköisesti.

Finanssipuolella olemme julkisten menojen ja aktivismin crescendon alkupalkissa, joka saa LBJ: n suuren yhteiskunnan näyttämään kesyttävältä verrattuna. Bidenin hallinto on laajentanut massiivisesti hyvinvointivaltiota ja näyttää olevan valmis kaksinkertaistamaan nämä politiikat tulevina vuosina. Sen veropolitiikka haittaa amerikkalaista yrityssektoria ja pakottaa yritykset muuttamaan ulkomaille. Menetetty taloudellinen toiminta korvataan valtion menoilla. Mutta toisin kuin vuonna 1980, emme voi odottaa Ronald Reaganin ratsastavan pelastukseen. Republikaanipuolueen verokonservatiivinen, vapaakauppa-siipi on otettu pois ja ammuttu suurten menojen, kauppaa vastustavien GOP Trumpin populistien toimesta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että meillä ei ole puolustusta inflaatiota vastaan, ja kun se tarttuu ja metastasoituu, meillä ei ole juurikaan kykyä estää sitä kiertymästä hallitsemattomasti. Tuloksena olisi dollarin lasku, joka heikentäisi amerikkalaisten säästöjen ja investointien todellista arvoa.

Presidentti Biden on toistanut loputtomasti, että mikään amerikkalainen, joka tekee alle 400 000 dollaria vuodessa, ei maksa enemmän veroja. Tuo on valhe. Jokainen amerikkalainen, riippumatta tuloista, kärsii "inflaatioverosta", joka syö säästöt ja vähentää heidän palkkansa ostovoimaa yhtä varmasti kuin palkanlaskenta tai tuloverot. Tätä ajatusta tarkastellaan yksityiskohtaisemmin helmikuussa Inflation by Taxed -raportissamme.

Sijoittajien tulisi tehdä kaikkensa suojellakseen varallisuuttaan inflaatioveron vaikutuksilta etsimällä omaisuutta, joka mahdollisesti pysyy paikallaan, jos dollari ei.

https://schiffgold.com/commentaries/inflation-crashes-the-party/


Kommentit