PÄIVÄLEHTI: USA syyttää saasteista Kiinaa: "Ympäristöarvot kirjattu perustuslakiin Kiinassa"...

Kansan päivälehti:

LYHYESTI: "Kirkkaat vedet ja rehevät vuoret ovat korvaamatonta voimaa"... "Yhdysvallat... toimii kuin strutsi ja hautaa päänsä hiekkaan". Ympäristöarvot ovat kirjattu perustuslakiin Kiinassa. USA "itse" vaarantaa nuortensa tulevaisuuden. Yhdysvallat vaarantaa tulevien sukupolvien hyvinvoinnin olemalla välittämättä saasteista. Yhdysvallat on ekologinen tuhoaja, joka heikentää maailmanlaajuisia ponnisteluja. Tästä selvittävä "yhdessä".

Yhdysvalloilla on kauhea ennätys ympäristötuhosta. Tässä kysymyksessä, joka koskee tulevien sukupolvien hyvinvointia, Yhdysvallat on yksinkertaisesti siirtänyt syytteen muille maille ja karannut vastuidensa luota, mikä on itsestään suurin kansainvälisen yhteistyön tuhoaja ympäristössä ja suurin uhka globaalille ekologiselle ympäristölle.


Tästä huolimatta Yhdysvaltain talouskasvua, energiaa ja ympäristöasioita käsittelevä valtiosihteeri Keith Krach twiittasi äskettäin, että "Kiinan kommunistinen puolue on maailman suurin uhka ympäristölle".


Katsokaa Kiinaa. Ekologinen sivilisaatio on kirjattu Kiinan perustuslakiin, ja käsitteestä, jonka mukaan "kirkkaat vedet ja rehevät vuoret ovat korvaamatonta voimaa", on tullut koko yhteiskunnan yksimielisyys. Noin neljännes uusista viheralueista maailmassa vuosina 2000--2017 oli Kiinassa, mikä tekee maasta suurimman osan globaalin maiseman viherryttämisestä.


Sitä vastoin Yhdysvallat ei ole pelkästään karannut suurmaan vastuita kieltäytymällä ratifioimasta Kioton pöytäkirjaa, vaan myös vetäytynyt Pariisin sopimuksesta. Se on hylännyt itselleen sitovat määrälliset päästövähennystavoitteet. Lisäksi kieltäytyminen ratifioimasta Baselin yleissopimusta on tuonut valtavia uhkia maailmanlaajuiselle ekologiselle ympäristölle.


Yhdysvaltain hallituksen tänään tekemät valinnat tallentavat eri maiden ekologisia ponnisteluja ympäristönsuojelussa ja suojelussa.


New York Times kertoi, että Yhdysvaltain hallinto on koonnut monia muita sääntöjä, jotka koskevat ilman pilaantumista, öljyn ja kaasun etsintää ja hyödyntämistä, eläinten, kasvien ja ympäristön suojelua sekä vesien pilaantumisen ehkäisemistä ja hallintaa.


Yhdysvaltojen, maailman kehittyneimmän maan, toistuvat väärinkäytökset ovat estäneet maailmanlaajuisia pyrkimyksiä ekologisen suojelun alalla.


Guardian otti äskettäin esille kysymyksen siitä, halusiko Trumpin hallinto todella puuttua ilmastokriisiin, ja vastaus oli kielteinen.


Trumpin hallinto piti Pariisin sopimusta piikkinä. Sen pitäisi kuitenkin kiinnittää enemmän huomiota kasvaviin kotimaisen kehityksen ristiriitoihin.


Guardianin raportissa sanottiin: "Yhdysvaltojen vetäytyminen Pariisin ilmastosopimuksesta on rasistinen teko" ja lisättiin, että Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto havaitsi, että ympäristön pilaantuminen vaikuttaa väreihin ja alkuperäiskansojen väestöön suhteettomasti.


”Pariisin sopimus heitti pelastuslinjan ennenaikaisen kuoleman miljoonille väreille. Trump repii sen pois ”, siinä sanottiin.


Yhdysvallat on vaihtanut vastuuta monta kertaa ja heikentänyt maailmanlaajuista ekologisen suojelun prosessia. Tällaiset käytännöt osoittavat halveksuntaa kansainvälisen yhteisön sääntöihin, mutta myös polkevat kehitysmaiden ja haavoittuvien ryhmien oikeuksia.


Tähän asti Yhdysvallat kieltäytyy edelleen ratifioimasta Baselin yleissopimusta asettamalla esteitä muovijätteiden maailmanlaajuiselle hallinnalle ja osoittamalla tahallista piittaamattomuutta maailmanlaajuiseen ympäristöön ja ihmisten terveyteen ympäri maailmaa. Nämä käytännöt merkitsevät valtavien jätemäärien tuomista kehitysmaihin.


Kansainvälinen yhteisö on syvästi pettynyt Yhdysvaltain hallinnon vetäytymiseen kansainvälisistä sopimuksista ja järjestöistä. Ihmiskunnan yhteisen tulevaisuuden turvaaminen ja maailmanlaajuisten ekologisten ongelmien ratkaiseminen edellyttää kaikkien maiden yhteisiä ponnisteluja.


Guardian huomautti, että amerikkalaiset poliitikot ovat siirtäneet maailmaa taaksepäin asiassa, jolla on tärkeä merkitys maan tulevaisuudelle.


Ekologiset ongelmat ovat ihmiskunnan yhteisiä haasteita. Nykyään kaikki maat ovat yhteisö, jolla on yhteinen tulevaisuus. Yhdysvallat, joka toimii kuin strutsi hautaa päänsä hiekkaan, ei kiinnitä huomiota ja kieltäytyy tunnustamasta muiden maiden ekologista parannusta. Se haluaa vain tehdä valheita saadakseen omat etunsa ihmiskunnan hyvinvoinnin yläpuolelle.


Kaikki maat elävät samalla maalla. Yhdysvallat, omien etujensa mukaisesti, on vahingoittanut kansainvälistä yhteistyötä, ollut poissa ympäristöalalta ja siitä on tullut ihmiskunnan yhteinen vihollinen.


Kirjoittanut Qu Jiang (People's Daily Online) 10:24, 16. marraskuuta 2020


http://en.people.cn/n3/2020/1116/c90000-9780494.html

Kommentit