Terrorismin rahoittamisen ja rahanpesun vastainen projekti Valko-Venäjällä | Euroopan neuvosto


Tämä projekti on yksi kuudesta hankkeesta, jotka muodostavat toisen vaiheen EU: n ja huippukokouksen hyvän hallintotavan kumppanuusohjelman (PGG) tukitoimissa itäisen kumppanuuden maiden tukemiseksi talousrikollisuuden torjunnassa. Valko-Venäjällä PGG-ohjelman ensimmäisen vaiheen aikana toteutetuista korruption vastaisista toimista poiketen ensisijaisena painopisteenä on rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyvien uhkien torjuntatoimien vahvistaminen. Hanke edistää EU 2020 -strategian tavoitteita, jotka on asetettu painopistealalla "Oikeusvaltion ja korruptiontorjuntamekanismien vahvistaminen", ja se on yhdenmukainen Valkovenäjän Euroopan neuvoston yhteistyöprioriteettien kanssa.


Valkovenäjän PGG II -hankkeen yleisenä tavoitteena on parantaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan institutionaalisten puitteiden noudattamista sovellettavien kansainvälisten standardien ja hyvien käytäntöjen mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on siten vahvistaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan osallistuvia instituutioita kehittämällä operatiivisia valmiuksia ja helpottamalla hyvien käytäntöjen omaksumista.

Euroopan neuvosto

https://www.coe.int/en/web/corruption/projects/pgg-ii-belarus

Kommentit